Kontaktinformācija
Sia “Auto ITC”
Reģistrācijas #: 40003450242
PVN reģ. #: LV40003450242
Adrese: Viestura prospekts 65, Rīga, LV-1034, Latvija.
Tālr.: +371 2 9566779
Faks: +371 7396251,
Email: autoitc@gmail.com